ALGEMENE VOORWAARDEN

Trainingsafspraken

• Onze trainingen geven wij op afspraak

• Wij werken met credit ’s

• Onze credit ‘s zijn geldig voor 1 les.

• Trainingsafspraken maak je via de Eastside Boxing Academy App, jouw Eastside Boxing Academy account.

• Wil je je afmelden voor een les? Dat kan tot uiterlijk 2 uur van te voren kosteloos. Meld je je te laat af, dan brengen we de credit in rekening.

• Trainingsafspraken afzeggen kan via de app.


Algemeen

• Roken is ten strengste verboden in alle ruimtes van Eastside Boxing Academy.

• Eastside Boxing Academy B.V. is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen.

• Eastside Boxing Academy B.V. is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan door onjuist gebruik van de apparatuur.

• Leden bezorgen elkaar op geen enkele wijze overlast.

• Eastside Boxing Academy houdt zich het recht voor een maximum aantal leden vast te stellen en de openingstijden, lesindeling en tarieven te wijzigen.

• Neem je de reglementen niet in acht en negeer je de aanwijzingen van het personeel, dan verlies je je lidmaatschap en kunnen we je de toegang tot Eastside Boxing Academy weigeren.

• Voor alle uitingen van Eastside Boxing Academy (zowel digitaal als in print), geldt dat niets ervan verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt mag worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eastside Boxing Academy.

• Ons reglement geldt voor iedereen die in ons sportinstituut komt.


Lidmaatschap

• Wil je lid worden, dan ben je verplicht de intakeprocedure te ondergaan, zoals Eastside Boxing Academy deze heeft vast gesteld.

• Je opzegtermijn bedraagt 4 weken na de volgende betaaldatum. Dit betekent dat er na opzegging nog 1 termijn wordt afgeschreven. Voordat we overgegaan tot doorboeken van de opzegging moet je negatieve abonnementsgelden hebben voldaan.

• Alleen schriftelijke opzeggingen nemen we in behandeling. Online mutaties gelden als schriftelijk.

• Het abonnementen verlengen we stilzwijgend met eenzelfde periode, tenzij je uiterlijk voor het verstrijken van de overeengekomen termijn hebt opgezegd.

• De lidmaatschapskaart is persoonsgebonden.

• De verschuldigde contributie dien je bij vooruitbetaling en in één termijn te voldoen.

• Ben je langdurig geblesseerd, dan kunnen we je abonnement voor een overeengekomen periode doorschuiven. Daarvoor dien je het daarvoor bestemde mutatieformulier in te vullen en is toestemming van de directie nodig. Dit met een maximumtermijn van 6 maanden.

• Restitutie van de contributie is niet mogelijk.

• Heb je een betalingsachterstand en geef je geen gehoor aan onze verzoeken tot betaling, dan starten we een incassoprocedure op.

• Aan het einde van een abonnementsperiode kun je overgaan op een andere abonnementsvorm. Dat dien je voor het verstrijken van het lopende abonnement bij ons aan te geven.

• Als abonnementhouder kun je per jaar 28 vakantiedagen opnemen (niet van toepassing op bedrijfsabonnementen). Dat doe je door per e-mail bij ons aan te geven.

• Mutaties die je achteraf doorgeeft, nemen we niet in behandeling.


Boksen/Materiaal

• Al het materiaal dien je met zorg te behandelen.

• Boksspullen en andere verplaatsbare materialen leg je na gebruik weer terug op de daarvoor aangewezen plaats.

• Materiaal dat door gebruik vuil is geworden, maak je na gebruik schoon.

• Aanwijzingen van de medewerkers van Eastside Boxing Academy volg je te allen tijde op.

• In de trainingsruimte ben je verplicht schone sportkleding en schone binnen schoenen te dragen.